Risberg og Johansen sine slektsider

Finn ut mer om Risberg og Johansen sin slektshistorie.

Velkommen

På disse sidene finner du all info om vår slekt. Sidene tar for seg Risberg og Svantesen som er Siv sin side og Johansen og Helland som er Frode sin.

Risberg slekten kommer fra Risberget på Hedmarken og har sin histore etter innvandring fra Finland. Svantesen har alle sine røtter fra Fevik og Froland i Aust-Agder. Johansen slekten har sine røtter fra Østfold og området rundt Sarpsborg. Helland kommer fra Bjugn i Sør-Trøndelag

Sidene oppdateres med jevne mellomrom. Det er en tidkrevende prosess og få all informasjon ut på nye nettsider. Har du informasjon som du mener kan være nyttig, eller ønsker du kanskje å samarbeide, så ta kontakt.

Frode Risberg Johansen - frode@risbergjohansen.no