Risberg og Johansen sine slektsider

Finn ut mer om Risberg og Johansen sin slektshistorie.

Etterlysninger


Tre:  

 Ikke identifisert

Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT tng_mostwanted.ID as mwID, mwtype, thumbpath, abspath, form, usecollfolder, mediatypeID, path, tng_media.description as mtitle, tng_mostwanted.personID, tng_mostwanted.gedcom, tng_mostwanted.mediaID, tng_mostwanted.description as mwdesc, tng_mostwanted.title as mwtitle, lastname, firstname, lnprefix, suffix, prefix, tng_people.title as title, living, private, nameorder, branch FROM tng_mostwanted LEFT JOIN tng_media ON tng_mostwanted.mediaID = tng_media.mediaID LEFT JOIN tng_people ON tng_mostwanted.personID = tng_people.personID AND tng_mostwanted.gedcom = tng_people.gedcom WHERE mwtype = "person" AND tng_mostwanted.gedcom = "tree1" ORDER BY ordernum

Column 'private' in field list is ambiguous