Risberg og Johansen sine slektsider

Finn ut mer om Risberg og Johansen sin slektshistorie.

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 289  
Antall menn 152 (52.6%)  
Antall kvinner 137 (47.4%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 75  
Antall familier 130  
Antall unike etternavn 146  
Antall Bilder 64  
Antall Dokumenter 15  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 3  
Gjennomsnittlig levetid1 73 år, 95 dager  
Tidligste fødselsdato (Erlend Hårsager (Hassåker/Håssåker)) 1485  

 Lengstlevende1   Alder 
Skjælvor Sæves 106 år  
Kirsti Arnesdatter 100 år  
Marthe Pedersdatter 100 år  
Berit Olava Olsen 98 år  
Olea Arntsen 95 år 158 dager  
Elen Olesdatter Langemyr 93 år  
Gunhild Atlesdatter Alstadatter Vemundstad 92 år  
Anders Pedersen Risberget 91 år 287 dager  
Olaug Roos 91 år 187 dager  
Anna Margrethe Johansen 91 år 184 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet